IA-uka 2015 i Nordland

I år var det de unge og flotte bedriftseksempler det var fokus på under IA-uka 2015 i Nordland.

Fra venstre: Resepsjonssjef Rebecca Wiklund og salgssjef Marlene Føre Frantzen, Scandic Narvik

Publisert 23.09.15

Nordland

IA-rådet i Nordland gjennomførte sist uke IA-uka, med seminarer i Narvik, Fauske og Sandnessjøen.  Stort oppmøte og engasjerte deltakere gjorde at det ble mange gode innlegg og diskusjoner. 

NHOs medlemsbedrifter bidro med bedriftseksempler som satte fokus på hvordan unge kan rekrutteres og inkluderes i arbeidslivet ved at bedriftene åpner dørene og gir de mulighet.  Scandic Narvik ved Marlene Føre Frantzen og Rebecca Wiklund fortalte hvordan deres bedrift rekrutterer, følger opp og videreutvikler både lærlinger og andre.  Her fikk vi mange gode ideer på «rekrutterende inkludering». 

På Fauske hadde representant fra Nilsson AS med seg en lærling, som fortalte hvordan bedriften hadde lyttet og satset på han som arbeidstaker, og i Sandnessjøen bidro Boreal Transport Nord AS med eksempler på hvordan gode rutiner og struktur kan bidra til måloppnåelse.

I Narvik og Sandnessjøen var IA-rådet på bedriftsbesøk hos våre medlemsbedrifter, Agenda AS og Marine Harvest region Nord.  Her fikk vi innblikk i både hva som fungerer og hvordan ting kan gjøres for enda bedre måloppnåelse.  Disse innspill og ideer tar vi med oss videre til partene i IA-avtalen sentralt.

Til slutt – det er viktig at IA-rådene er på bedriftsbesøk og får tilbakemelding på hvordan IA-arbeidet operasjonaliseres på arbeidsplassene.  Det er her læring må hentes og bringes videre for utvikling av enda bedre verktøy i IA og HR arbeidet, noe NHOs medlemsbedrifter bidrar til. 

Fra venstre: Dir. Inis Ivarsson, avd.leder attføring Kine Baustad og IA-rådgiver fra Arbeidslivssenteret Trude Thune
IA-rådets besøk hos Agenda AS, Narvik.  Fra v. dir. Inis Ivarsson, avd.leder attføring Kine Baustad og IA-rådg. fra Arbeidslivss. Trude Thune.

Fra Marine Harvest
Fra Marin Harvest.
Fra v. Prod.leder Truls Larssen og Tom Snorre Leirvik, avd. Herøy og Rose Olsen fra avd. Glomfjord