Ikke brenn deg – svart økonomi er en tyv

I sommer har "Samarbeid mot svart økonomi" en kampanje som heter Ikke brenn deg – Svart økonomi er en tyv. Her viser vi hvordan en kan beskytte seg mot svart økonomi, og dermed unngå å bli brent.

Forsiden på brosjyren til kampanjen "Ikke brenn deg – svart økonomi er en tyv"

Publisert 25.06.14

Nordland

Dessverre er det mange som ikke er klar over hva man risikerer ved å handle svart.  Dermed vet de heller ikke hvordan de skal beskytte seg mot svart økonomi.  SMSØ Nordland jobber holdningsskapende og forebyggende ved å gi gode råd for hvordan man bør passe på at man handler hvitt.  I sommerens kampanje er vi opptatt av hva svart økonomi gjør med næringslivet og samfunnet, og med den enkelte av oss.  Vi må komme så langt at vi ikke godtar svart økonomi hverken hos oss selv eller andre, og den enkleste måten å få dette til på er å handle hvitt.  Gode råd her er blant annet

  • Krev faktura med moms
  • Betal via bank
  • Lønnsslipp ved hver lønnsutbetaling
  • Sjekk at du har riktig skattekort
  • Sørg for at ungdom i sommerjobb har arbeidskontrakt

Skal du pusse opp i sommer – ta firmasjekken på www.handlehvitt.no

Les mer under disse lenkene;
Samarbeid mot svart økonomi - http://www.samarbeidmotsvartokonomi.no/
Brosjyren "Ikke brenn deg – styr unna svart økonomi" - https://www.nho.no/siteassets/regioner-filer-og-bilder/vestfold/bilder/smso/brosjyre-ikke-brenn-deg.pdf