Informasjonsseminar om de nye interregprogrammene

Velkommen til informasjonsseminar om de nye interregprogrammene den 21. oktober 2014 ved Norsk Luftfartsmuseum i Bodø

Publisert 30.06.14

Nordland

Målet med konferansen er å spre kunnskap om de nye Interregprogrammene

  • Nord
  • Kolartic/ENPI
  • Nordlige Periferi og Arktis
  • Botnia Atlantica
  • Østersjøprogrammet

I tillegg - utveksle erfaringer, synliggjøre resultater fra inneværende periode og forhåpentligvis kanskje få ideer til nye prosjekt

Målgruppen er;
aktører som jobber med eller har interesse for Interreg ; program- og prosjektdeltakere, politikere i kommuner, fylkeskommuner, statlige virksomheter, virkemiddelaktører, universiteter/høgskoler, næringslivet og organisasjoner.

Påmeldingsfrist:  20 september.

Følg linken nedenfor til program og påmelding