Innovasjon skal berge Europa

- Forskning og utvikling skal bidra til å løfte EU ut av krisa, og innovasjon er motoren for å få til dette. Derfor satser nå EU sterkt på sitt nye program, Horisont 2020.

Prosjektleder Marianne Bahr Simonsen

Publisert 17.12.14

Nordland