Invitasjon til nasjonal konferanse – «Droner i stormen»

Bodø kommune og Bodøregionens utviklingsselskap AS (BRUS) har tatt initiativ til en nasjonal konferanse om ubemannet flyging.  Konferansen arrangeres i Stormen konserthus i Bodø:  Onsdag 20. januar 2016, kl 0900 – 1700

Publisert 09.12.15

Nordland

Hensikten er å belyse muligheter og utfordringer ved droner for næringslivet, offentlig tjenesteyting m fl.

Bodø kommune og BRUS arrangerer «Droner i Stormen» i partnerskap med Nordland fylkeskommune, NHO Nordland, NORUT AS, Maritimt Forum Nord SA, Fly Lavt AS, Fauna KF, OPSCOM Systems AS, Redningsselskapet, Maritime Robotics AS samt bransjeorganisasjonen UAS Norway.