Kandidat til Yrkesopplæringsnemdas opplæringspris 2015

Yrkesopplæringsnemda i Nordland kan hvert år utdele en 1-pris til en bedrift, lokal forening, videregående skole, person eller andre som har utmerket seg i arbeidet for å fremme fagopplæring i arbeidslivet.

Leder av yrkesopplæringsnemda Liv R. Hov

Publisert 07.11.14

Nordland

I statuttene for prisen er det bestemt at det blant annet skal legges vekt på: 
Opplæringens mål og innhold, samarbeidet mellom bedrift, skole og andre utdanningsinstiusjoner.  Alle med tilknytning til fagopplæring kan fremme forslag på kandidat.

Utdeling av prisen finner sted under NHO Nordlands årskonferanse 5. februar 2015.

Forslag på kandidat sendes innen 27. november 2014 til:
Nordland fylkeskommune
Utdanningsavdelingen

Fylkeshuset
8048  Bodø.