Kraftsystemutredning for midtre Nordland 2016-2035

Nordlandsnett AS (NOR) vil med dette varsle om at arbeidet med den oppdaterte kraftsystemutredningen (KSU) for midtre Nordland 2016 — 2035 starter opp i løpet av november 2014.

Publisert 02.10.14

Nordland