Med Rana Produkters hjelp kom Roger seg i jobb

NHOs rekrutteringsprosjekt gir resultater.

Fra v: Roger Sennesvik og Hans Robert Kralicek, Rana Produkter

Publisert 24.06.14

Nordland