Næringslivsdag 22.10.14

Vi ved linjen for bergverk og mineralteknologi ved Høgskolen i Narvik ønsker å invitere våre partnere i Mineralklynge Nord til årets næringslivsdag den 22. oktober. Denne dagen er en arena hvor bedrifter får anledning til å knytte bånd til våre dyktige og engasjerte studenter, og sikre seg fremtidens kompetanse.

Publisert 25.09.14

Nordland

Ved Høgskolen i Narvik blir det uteksaminert studenter innenfor mange fagfelt som i dag er i sterk vekst. Intensjonen med Næringslivsdagen er å skape relasjoner mellom studentene og næringslivet. Næringslivsdagen 2014 er en gylden mulighet til å komme i kontakt med alle våre dyktige og engasjerte studenter.

 løpet av de elleve årene næringslivsdagen har vært arrangert, er det mange studenter som har signert arbeidsavtale i løpet av Næringslivsdagen. Vi håper dere griper denne sjansen til å knytte kontakt med våre studenter med tanke på prosjekter, hovedoppgaver/ masteroppgaver og ansettelser. 

Deltagelse Næringslivsdagen, Kr 4000,- inkluderer

Standplass på Høgskolen i Narvik
Middag til en person på kvelden
Lunsjbuffet 10:00-13:00

Utvidet deltakelse:
Per ekstra person til middag, kr 750,-
Bedriftspresentasjon i auditorium, kr 500,-
1 mnd reklame (stillbilde) på widescreen tv, kr 1000,-

Det er også mulig å kjøpe reklameplass i ND14-avisa, dette gjøres i samarbeid med lokalavisen Fremover. ND14-avisa distribueres til alle abonnenter av Fremover to dager før selve Næringslivsdagen og blir gjort tilgjengelig for alle på Høgskolen 22.oktober.

Vi tar betalt for bedriftspresentasjon i auditorium. Da vi fokuserer på kvalitet i gjennomføringen, vil vi på forhånd gi interesserte bedrifter nøyaktig tidspunkt for presentasjonene sine, og reklamere for disse på en bedre måte. Vi har begrenset antall presentasjoner til 21, så her gjelder det å være tidlig ute.

Påmelding skjer via hjemmesiden: http://naeringslivsdagen.no/paamelding

Arbeidsgruppa vil være behjelpelig med booking av hotellrom. Under næringslivsdagen vil det være tilgjengelige møterom for eventuelle jobbintervju og/eller hovedoppgave.  I tillegg vil vi så langt som det lar seg gjøre skaffe til veie utstyr som skjermer, lerret, glassboller etc..Dette kan registreres på påmeldingsskjema. Hvis det er noen andre ønsker er det bare å ta kontakt.

Det er ønskelig at påmelding til ND14 skjer innen rimelig tid slik at det gir oss i arbeidsgruppa bedre tid til å planlegge et enda bedre arrangement. ND har telefonnummer 928 47 525 (Andreas Jakobsen). Du får en egen kontaktperson som følger deg både før og under arrangementet og kan nås på kontaktinformasjonen som er oppgitt under.

Skulle dere ha noen spørsmål angående dagen, er det bare å ta kontakt.