Nordlandsbedrifter trenger mer kompetanse

Mer enn halvparten av NHO sine medlemsbedrifter i Nordland har behov for mer kompetanse. Det sa presidenten i NHO, Tore Ulstein på årskonferansen til NHO Nordland på Mo i Rana i dag.

President i NHO, Tore Ulstein Fotokred: MIP Info

Publisert 12.02.16

Nordland

Han la fram ferske tall fra NHOs kompetansebarometer, en årlig kartlegging av NHOs medlemsbedrifter. Over 40 prosent av Nordlandsbedriftene melder at mangel på kompetanse betyr tap av markedsandeler og at utvidelse av virksomhet må utsettes eller skrinlegges.

Bedriftene ønsker seg bl.a. flere fagarbeidere og ingeniører. Mangelen på denne typen arbeidskraft, er et hinder for utviklingen av disse bedriftene, understreket NHO-presidenten.

-Vi ser en stor mismatch – faktisk et stort gap - mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse, og det gjelder hele landet. Det kan tyde på at vi har et utdanningssystem som ikke leverer godt nok den kompetansen arbeidslivet trenger. Det er problematisk, fordi tilstrekkelig og forutsigbar tilgang på relevant kompetanse i verdensklasse er en forutsetning for kunnskapsbasert verdiskaping i norsk næringsliv, understreket presidenten. –Dette handler ikke om kretsmesterskap – det handler om verdensmesterskap, sa en engasjert Ulstein.

-Denne undersøkelsen bekrefter det både bedriftene og vi i NHO lenge har kjent på, sier regiondirektør Ole Henrik Hjartøy i NHO Nordland. Framover må vi styrke arbeidet og kommunikasjonen mellom bedriftene og ungdommen, sier Hjartøy.

Kontaktpersoner:
Regiondirektør Ole Henrik Hjartøy, tlf.  90588345