NHO inn som eier i Agenda Nord-Norge

NHO i Nord-Norge bidrar til å sette ytterligere fart på samarbeidet i landsdelen ved å gå inn på eiersiden i Agenda Nord-Norge AS.

Publisert 01.07.15

Nordland

Selskapet skal koble næringsliv og politikk på tvers av geografi, partier og bransjer.

- Nord-Norge er klar til å påta seg en større oppgave for Norge. Mer av verdiskapingen vil skje nord i landet. Skal våre 46.000 nordnorske bedrifter lykkes vil det være viktig å samarbeide i møtet med konkurransen på internasjonale markeder, sier regiondirektørene Marit Helene Pedersen (Finnmark), Christian Chramer (Troms) og Ivar Kristiansen (Nordland).

NHO stifter det ideelle aksjeselskapet sammen med LO i Nord-Norge og SpareBank 1 Nord-Norge.