NHO inviterer næringslivet til møte med samferdselsminister Ketil Solvik Olsen

NHO Nordland, NHO Troms og Svalbard og NHO Finnmark har sammen med Samferdselsforum Nord gleden av å invitere næringslivet til dialogmøte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen for å drøfte NTP 2018-2029.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har fått oppskriften på hvordan planleggingstiden kan halveres fra Vista Analyse og NHO. Vi ser fem til å gi enda flere innspill til neste NTP.

Publisert 10.05.16

Nordland

NHO Nordland, NHO Troms og Svalbard og NHO Finnmark har levert sine NTP innspill til de respektive fylkene. Den 23. mai vil vi gi samferdselsministeren innspill til NTP 2018-2029.

13:00 - 13:30 – Mingling med enkel servering

  • Velkommen v/NHO Troms og Svalbard
  • NTP-prosessen v/samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
  • Samferdselsforum Nord v/Stig Kjærvik
  • LO v/Synnøve Søndergaard
  • NHO Nordland
  • NHO Finnmark
  • NHO Troms og Svalbard
  • Spørsmål/korte innspill til samferdselsministeren
  • Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen svarer
  • Avslutter

Les mer om samferdselsministerens NTP-turnè her.

Grunnlagsdokumentet NTP 2018-2029 er sendt på
høring med frist 1.juli 2016 slik at alle har mulighet til å si sin mening.
Høringen og grunnlagsdokumentet finner du her