NHO Nordland ny partner i Europakontoret

NHO Nordland går inn som ny partner i Europakontoret for at næringslivet i fylket skal få bedre tilgang til vårt største og nærmeste marked.

Marianne Bahr Simonsen og Trond Haukanes

Publisert 27.10.14

Nordland

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Nordland vil i tett samarbeid med Nord-Norges Europakontor i Brussel, arbeide for å knytte det private næringslivet og kommuner i Nordland på en bredest og best mulig måte opp imot EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020.

Partnerskapsavtalen ble signert 23. oktober 2014, trer i kraft fra 1. november 2014 og gjelder i to år.

Dette skal styrke Nordland sin posisjon som et næringsvennlig fylke, gjennom å gi næringslivet tilgang på innovasjonsmidler og europeiske nettverk og markeder.

Prosjektet til NHO er todelt, og støttet av Nordland fylkeskommune. Den ene delen består i en partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor i Brussel.

Den andre består i etableringen av en prosjektlederstilling hos NHO Nordland og med kontor lokalisert i NHO Nordland sine lokaler.

– Målet er å fremme en sterk deltagelse hos bedrifter og kommuner i EU-programmet Horisont 2020 og dermed bidra til økt innovasjon og utvikling i fylket, sier den ferske prosjektlederen Marianne Bahr Simonsen i NHO Nordland.

Nord-Norges Europakontor, som er eid av de tre nordnorske fylkene, jobber opp mot flere EU-programmer, og skal bidra til at mest mulig penger går til prosjekter der nordnorske aktører er med.

– Det er svært positivt at NHO Nordland ser det enorme potensialet som finnes i programmene til EU. I dag arbeider vi opp mot Horisont 2020 spesielt på vegne av universitetene i Nord-Norge, men nå blir det enda mer fokus på å få med næringslivet i landsdelen, sier direktør ved Nord-Norges Europakontor, Trond Haukanes.

Horisont 2020 er verdens største forskningsprogram, og her kan norske aktører på lik linje med andre europeiske organisasjoner være med i konkurransen om 80 milliarder euro over sju år.

Dersom din bedrift ønsker besøk eller mer informasjon kontakt prosjektleder,  Marianne Bahr Simonsen, telefon 93 45 00 21
marianne.bahr.simonsen@nho.no