NHO Nordland om stengte Nordlandsveier:

Snøfall sist onsdag gjorde at vi igjen fikk oppleve at E6 var stengt i Nordland. Denne gangen i hele 12 timer. Vegvesen og politi må luke ut årsaken!

Foto: Norges Lastebileierforbund

Publisert 24.10.14

Nordland

Nasjonens hovedfartsåre stengte igjen all trafikk inn og ut fra Sør Helgeland. Såvel for næringsliv, transportsektoren som for persontrafikk er en slik langvarig stenging pga havarerte vogntog, særdeles uheldig og upassende.

NHOs regiondirektør i Nordland Ivar Kristiansen anmoder nå på det sterkeste Statens Vegvesen og politi om å gjennomføre kontroller og overvåke trafikken, når vinterføret setter inn.
-Stenging av vitale veistrekninger i Nordland ved snøfall, er jo blitt fylkets "sikreste" vintertegn, sier Ivar Kristiansen. Slik kan vi ikke ha det lengre, og situasjonen med vinterstengte Nordlandsveier, ofte pga dårlig skodde vogntog, må nå opphøre.

-Jeg hadde forventet at vi hadde bedre beredskap på plass i år. Særlig etter fjorårets serier med stengte Nordlandsveier, ble det skapt forventninger om økt overvåkning og kontroll av kjøretøy som kan være en trussel for veisikkerheten, sier Kristiansen. Som oppfordrer Vegvesen og politi om å være synlig særlig på belastede vegstrekninger, når vinterføret er utfordrende. 

For nærmere kommentar: Kontakt regiondirektør
Ivar Kristiansen, tlf. 99244895