NHO Nordlands årskonferanse - Verdien av arbeid

Sett av 14. februar og delta på en av årets viktigste konferanser i Bodø. Her får du vite mer om hva arbeidskraft virkelig betyr for samfunnet og hva vi skal jobbe med i fremtiden. Bli med på NHO Nordlands årskonferanse 2018

ÅK18: Verdien av arbeid

Få med deg leder for Reforminstituttet i Stockholm, Stefan Følsters tanker om fremtidens arbeidsplasser

Publisert 18.01.18

Nordland

Tema for årskonferansen er Verdien av arbeid. Arbeid utgjør 3/4 av nasjonalformuen. 1/3 av dagens jobber har høy risiko for å bli borte ved digitalisering. 2700 milliarder kr er tapt av humankapitalen de siste 10 årene pga. færre i arbeid. Tilgangen på tilstrekkelig kompetent arbeidskraft er nøkkelen til å videreutvikle nærings- og samfunnslivet i Norge i årene fremover. Også i Nordland har vi sterkt behov for kompetanse både med yrkesfaglig bakgrunn og fra høyere utdanning. På konferansen får vi høre mer om dette og om fremtidens jobber. Dette er noe du absolutt bør få med deg!

Kl. 1900 samme dag inviterer vi til NHO Nordlands tradisjonsrike skreimølje på Scandic Havet. Her vil vi også presentere Indeks Nordland for 2017.

Konferansen er gratis. Egenandel skreimølje kr 500,-.

Påmeldingsfrist 12. februar.

Les mer om konferansen og programmet

Meld deg på konferansen og skreimølje