NHO Nordlands årskonferanse 2016

NHO Nordlands årskonferanse 2016 ble avholdt på Scandic Meyergården Hotel, Mo i Rana torsdag 11.02.2016.

Publisert 12.02.16

Nordland

Kunnskap er det viktigste vi har å jobbe med framover. Det sa styreleder Arve Ulriksen da han åpnet NHO Nordlands årskonferanse på Mo.  Det var nærmere 150 deltakere som fikk høre utrolig gode innledere.

Tema for konferansen var «Det nye arbeidslivet» og fokus på hvordan næringslivet i Nordland skal ta tak endringene som nå skjer i samfunnet.
- Vi er nødt til å sikre at unge mennesker har lyst til å bli boende i regionen. – Da må vi har gode arbeidsplasser å tilby, og økt kunnskap er fundamentet for å kunne utvikle gode arbeidsplasser, sier Ulriksen.

Innlederne på årskonferansen pekte på at bedriftene i Nordland har store utfordringer foran seg i det nye arbeidslivet. Ny teknologi, mer automatisering og en ny generasjon som kommer inn i arbeidslivet vil utfordre måten bedriftslederne tenker på. Mer enn halvparten av bedriftene i Nordland rapporterer i en helt fersk undersøkelse at de ikke får tak i den kompetansen de trenger. Det er et stort gap mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse, og det kan tyde på at vi har et utdanningstilbud som ikke leverer den kompetansen næringslivet trenger, slo president Tore Ulstein i NHO fast.

Innledere: 
NHO president Tore Ulstein, statssekretær Thor K. Sættem, Arbeid- og sosialdepartementet, konserendirektør Per Lillestøl, SINTEF, adm.dir. Inge Berg, Nordlaks, konsernsjef Maalfrid Brath, Manpower Group, verksdirektør Kathrine Næss, Alcoa Mosjøen, rektor Bjørn Olsen, Nord universitet og stipendiatene Siri Jakobsen og Thomas Andre Lauvås fra Senter for Industriell Forretningsutvikling Nord universitet Campus Helgeland.

Konferansens kulturelle innslag var ved Sigrid Brennehaug og Kjell Joar Petersen-Øverleir. 

Alle foto: MIP Info, 2016