NORDLANDSINDUSTRIEN I FOKUS

Sommeravslutning for styret i NHO Nordland.

På bildet ser vi fra venstre: Rachel Berg, Alcoa Norway AS Avd. Mosjøen, Edel Storelvmo, Futurum AS, Morten Chr. Jakhelln, Christian Jakhelln AS, reg.dir. Ivar Kristiansen, Gøran Kimsaas, NHO Reiseliv og Arve Ulriksen, Mo Industripark AS. Foto: Inger Gunn Sande, Nordnorsk Kommunikasjon

Publisert 06.06.14

Nordland

I særdeles idylliske omgivelser på Skånland utenfor Bodø, avsluttet styret i NHO Nordland sitt vårmøte med ferske reker og passende drikke. I dette veiløse samfunnet, finner vi noen perler av eiendommer. Herunder en eiendom tilhørende styreleder Morten Jakhelln.

På styremøtet presenterte bl.a direktør Rune Arnøy i Narvik Havn planene for utviklingen av en av Europas største havner og informerte om økningen i transporten på Ofotbanen, som vil nå sin kapasitetsgrense allerede neste år. Ofotbanens 43 km på norsk side tar hånd om hele 63 % av samlet norsk godstransport på jernbane.

Direktør Lothar Maruhn i Meløy Næringsutvikling presenterte planene for ny magnesiumfabrikk i Glomfjord, med store forventninger. Maruhn kom rett fra Canada og Tyskland til vårt styremøte, og fremsto som et godt eksempel på at det satses betydelig innen industriutvikling i Nordland. NHO jobber hver dag for at Nordlandsindustrien skal ha rammevilkår som gjør at flere handler som i Glomfjord og Narvik.