Nordnorske kommuner har mest fremgang

Troms, Nordland og Finnmark har tre av fire topplasseringer i NHO sitt Kommune-NM når det gjelder fremgang. Dermed knuser Nord-Norge Sør-Norge, skriver Avisa Nordland.

I NHOs kommune-NM for 2014 kan du se hvordan din kommune gjør det. Les mer på www.nho.no/kommunekaringer.

Publisert 29.07.14

Nordland

Av totalt 44 kommuner i Nordland, går 31 fram og 13 tilbake. Det betyr at Nordland havner på en andreplass, kun slått av Troms fylke.

- Olje, gass og forsiktig befolkningsvekst, kombinert med høy sysselsetting og lav arbeidsledighet, har nok mye å si for de tallene vi nå ser, sier Ivar Kristiansen, regiondirektør i NHO Nordland til Avisa Nordland

Må gripe muligheten

Kristiansen mener likevel at nordnorske kommuner har langt igjen.

- Nord-Norge ligger langt under landsgjennomsnittet når det gjelder verdiskapning og vekst.

Han mener tiden er inne for å gripe tak i de mulighetene vi får, både når det gjelder olje-, gass- og mineralutvinning, fiskeri og havbruk og videreutvikling av kompetanse.