NORSKEHAVET NORD MÅ PRIORITERES

Offshore Nord konferansen som ble arrangert i Sandnessjøen nylig, satte hovedfokus på aktiviteten utenfor Nordlandskysten.

Sentrale aktører på Offshore Nordland konferansen: Fra venstre ser vi Øystein Barth-Heyerdal i Helgeland V&M, seniorrådgiver Terje Gustavsen i Nordland Fylkeskommune, regiondirektør Ivar Kristiansen, NHO Nordland, Knut Harald Nygård, direktør for Statoils Nordområdeaktiviteter og Torolf Christensen, direktør for Aasta Hansteen felt utvikling

Publisert 13.06.14

Nordland

I fylkesråd Arve Knutsens oppsummering fra konferansen kom det meget tydelig frem at Nordland ønsker større leteaktivitet i Norskehavet nord.
Leteaktiviteten og oppmerksomheten rundt Norskehavet nord ligger eksempelvis langt under aktiviteten i Barentshavet. Selv om det er betydelig fremtidsoptimisme på Helgeland med tro på økt petroleumsaktivitet, opplever regionen det paradoks at Helgelandsbase ser seg nødt til å si opp en stor del av staben og at nøkkelpersonell går over til andre jobber. Likevel finns det flere og gode eksempler fra Helgeland på selskaper som vinner kontrakter og som styrker sin posisjon som leverandør til petroleumsnæringen. Flere av innlederne fra ulike oljeselskaper sparte ikke på positiv omtale av flere Helgelandsselskap, som hadde stått for meget solide leveranser, vist stor evne til fleksibilitet og leveringsdyktighet. Og, som alltid stilte opp på kort varsel overfor selskapene, når situasjonen tilsa det. Det er tydelig at flere selskaper knyttet til industrien på Helgeland nå styrker sin posisjon og konkurranseevne i og med sin geografiske nærhet til feltene og for sin evne til å levere kvalitet til rett tid. Fra leverandørhold ble det også vist til at regionen ganske greit tiltrekker seg fagfolk.

Det knyttes naturlig nok store forventninger til aktiviteten, når Asta Hansteen feltet kommer i produksjon. 32 milliarder kroner investeres på feltet. Plattformen blir gigantisk. Måler hele 320 meter i høyden og veier 46000 tonn. I driftsfasen skaper produksjonen på Aasta Hansteen 200 nye arbeidsplasser på Helgeland. Når driften er i gang, vil tre betydelige produksjonsanlegg være i sving utenfor Nordlandskysten. Norne, Skarv og altså Aasta Hansteen.

Offshore Nordland konferansen ga et klart signal om at Nordland er klar for å øke petroleumsaktiviteten når kurvene faller i Nordsjøen.

Av: Regiondirektør Ivar Kristiansen NHO Nordland