Fullsatt sal på Arenamøte på Fauske.

Den første i rekken av tre konferanser hvor NHO Nordland i samarbeid med KS setter kommunereformen på dagsorden ble arrangert på Fauske i dag.

Fra ARENA-møte Fauske Hotel 25.08.14

Publisert 25.08.14

Nordland

Representanter for Storting, departement, fylkeskommunen, kommunene og ikke minst næringslivet diskuterer fremtidens organisering av Saltenregionen.