Nye personvernregler påvirker din bedrift

Nye personvernregler trer i kraft i 2018. Dette vil ha betydning for alle bedrifter. Er du forberedt?

#205

Det samles inn mye data om oss. Derfor er det viktig å kjenne til personvernreglene.

Publisert 07.09.17

Nordland

Neste år kommer nye og strengere regler for personvern i Norge, der alle bedrifter vil bli berørt. Hensikten med EU-forordningen er å styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i EU/EØS-området.

Det nye regleverket gir bedrifter og organisasjoner nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter. Dagens regler stiller krav til at alle virksomheter skal ha rutiner for å følge personopplysningsloven. Nå når loven endres, må også rutiner endres i hht ny lov. 

Du som leder har ansvar for å utforme nye rutiner og påse at alle i organisasjonen kjenner de nye reglene og følger disse. Det er derfor lurt å starte arbeidet i god tid før ordningen trer i kraft. 

Datatilsynet har laget en liste med punkter som oppsummerer hva som blir nytt når de nye personvernreglene trer i kraft 25. mai 2018. Listen finner du her.

Se også: "Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?"

NHO kjører kurs om dette.