Nyskapingsprisen 2015

NHO Nordland ønsker navn på kandidater til Nyskapingsprisen 2015.

Publisert 10.03.15

Nordland

Kriterier:

  • Bedriften må ha bevist lønnsomhet og levedyktighet.
  • Den må være basert på nyskaping.
  • Bedriften må være fremtidsrettet/ny måte å tenke på.
  • Bør være en rollemodell for ungdom.

For aktuelle kandidater, fyll ut vedlagte skjema innen 30. april og send skjema til olaug.ostensen@nho.no