Økt arbeidsgiveravgift for kraftbransjen i Nord-Norge

Kraftbransjen i Nord Norge blir fra 1. juli i år rammet av økt arbeidsgiveravgift, som følge av beslutning gjort av EU Kommisjonen i juni 2013.

Fra venstre: Kjell Eliassen, adm.dir. Varanger Kraft, Leif Finsveen, konserndir. Saltens Kraftsamband, Øystein Wiik, styreleder Bodø Energi, Ivar Kristiansen, reg.dir. NHO Nordland, Arne Juell, adm.dir. Bodø Energi og Truls Paulsen, adm.dir. Dragefossen Kraftanlegg

Publisert 27.03.14

Nordland

Under Energi Norges årskonferansen inviterte NHOs regiondirektør i Nordland Ivar Kristiansen deltakende kraftselskaper fra Nord Norge til et orienteringsmøte om arbeidsgiveravgiftsspørsmålet.

Kristiansen utfordret kraftbransjen i nord om raskt å fremme forslag til kompenserende tiltak for bransjen og landsdelen. Dette for at NHO i sin dialog med departementer kan være en aktiv og konstruktiv bidragsyter til tiltak som kan følges opp av regjeringen ifm framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett til våren.

Det haster med å få på plass kompenserende tiltak som kan bidra til å styrke landsdelen og selskapene, noe også kraftselskapene i nord vil bidra til, sier Ivar Kristiansen.

For mer informasjon,  regiondir. Ivar Kristianse, tlf. 99244895