Pris til Restaurant Smak

Yrkesopplæringsnemdas Opplæringspris 2015 gikk i år til Restaurant Smak fra Bodø. I år valgte Yrkesopplæringsnemda å gi Opplæringsprisen til en liten bedrift som er stor på inntak av lærlinger.

Bilde fra venstre, Ane Lierhagen Eriksen, lærling Restaurant Smak, Malin Jansson, servitør Restaurant Smak, Morten Chr. Jakhelln, tidligere styreleder i NHO Nordland og Kristin Skogen Lund, adm.dir. NHO.

Publisert 06.02.15

Nordland

Yrkesopplæringsnemda i Nordland deler hvert år ut en pris til bedrift, lokal forening, videregående skole, person eller andre som har utmerket seg i arbeidet for å fremme fagopplæring i arbeidslivet.

I år valgte Yrkesopplæringsnemda en mindre bedrift som representerer fag som for tiden sliter med rekruttering.

Yrkesopplæringsnemdas Opplæringspris 2015 gikk i år til Restaurant Smak fra Bodø.

Faglig dyktige

Begrunnelsen for yrkesopplæringsnemdas valg var:

  • Restaurant Smak er en meget aktiv lærebedrift      som representerer fag som for tiden sliter med rekruttering.
  • Bedriften tar imot kokk- og servitørlærlinger
  • Bedriften har meget god oppfølging av      lærlingene
  • Bedriften har faglig dyktige eiere og ansatte
  • Bedriften drar på ekskusjoner med sine      ansatte, også på utenlandsreiser
  • Bedriften stiller positivt opp med forelesere      til videregående skole og er bestandig veldig imøtekommende

Restaurant Smak er ikke en stor bedrift i antall ansatte, men har siden oppstarten i 2010 hatt 5 kokkelærlinger og 2 servitør-lærlinger. Dette utgjør 2 til 3 lærlinger pr. år.