Rådgiver - NHO Nordland

Vil du utgjøre en forskjell for bedriftene i Nordland?

#205

#120 Fotograf: Illustrasjon

Publisert 22.11.17

Nordland

Leveregelen vår er at alt vi gjør skal være til det beste for næringslivet og våre medlemsbedrifter og dette jobber vi etter hver eneste dag. Vi arbeider målrettet og strategisk med å synliggjøre verdiskapningen i Nordland samt skape forståelse og gjennomslag for gode rammebetingelser for våre medlemsbedrifter.

Vi søker nå rådgiver til vårt kontor i Bodø innen næringspolitikk og kommunikasjon og er på jakt etter en som kan være rådgiver for kollegaer og medlemsbedrifter i politiske saker og være i tett kontakt med medlemsbedrifter, politikere, media og offentlige myndigheter. Du ser koblingen mellom et lønnsomt og vekstkraftig næringsliv og vårt velferdssamfunn og du ønsker å være sentral i dette arbeidet. Du er selvstendig og arbeider målrettet og samvittighetsfullt.

NHO har 13 regionkontorer og deres hovedoppgave er å drive lokalt opinionsskapende arbeid og yte service for våre medlemmer. NHO Nordland har et utstrakt samarbeid med andre enheter i NHO-fellesskapet slik at vi til sammen utgjør et betydelig fagmiljø. Les gjerne mer om oss på www.nho/nordland og www.nho.no/nordland.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Du blir ansvarlig for strategisk kommunikasjon og styrking av våre medieplattformer
 • Du vil planlegge politiske saker og medieutspill og bidra i gjennomføringen av disse
 • Du vil foreta research og utarbeidelse av presentasjoner
 • Du vil besøke medlemsbedrifter og bidra til en effektiv og synlig næringspolitikk i Nordland
 • Du vil planlegge, tilpasse og gjennomføre konferanser, politiske kampanjer og andre aktiviteter i vår region.

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Du har høyere utdanning fra universitet/høyskole og minimum 5 års relevant erfaring
 • Du har god kjennskap til politiske prosesser, politisk påvirkningsarbeid og næringspolitikk
 • Du har erfaring med bruk av sosiale medier i kommersielle sammenhenger
 • Du har god oversikt over digitale flater, er oppdatert på digitale medietrender og ulike analyseverktøy
 • Du er nytenkende, strategisk, resultatorientert, handlekraftig og tillitsskapende
 • Du har et solid nettverk og god evne til å skape nye relasjoner
 • Du har god skriftlig og muntlig framstillingsevne og du kommuniserer godt

Vi tilbyr:

 • Deltakelse i et kunnskapsrikt og profesjonelt miljø
 • En viktig og synlig rolle i en region med betydningsfullt næringsliv
 • En hverdag hvor du er med på å påvirke beslutninger på vegne av næringslivet i regionen
 • Utstrakt faglig samarbeid med andre enheter i NHO-felleskapet
 • Et arbeidsmiljø preget av samarbeid og fellesskap
 • Konkurransedyktige betingelser og gode muligheter for faglig og personlig utvikling

Ønsker du ytterligere informasjon om stillingen eller prosessen er du velkommen til å kontakte regiondirektør Ole Henrik Hjartøy på tlf.: 905 88 345 eller HR-leder Kristin Günther på tlf.: 928 23 414.

Fristen for å søke stillingen er 3. desember 2017 og vi ønsker deg velkommen som søker.

Søk på stillingen her!