Rekordmange har fått læreplass

717 elever fra Nordland har per i dag fått en avtale om læreplass. Det er 200 mer enn på samme tid i fjor, men ifølge Nordland Fylkeskommune er det fremdeles et stort behov for læreplasser.

De jobber alle for flere læreplasser: Fra venstre Torild Birgitte Nilsen, Seksjonsleder for opplæring i skole og bedrift i Nordland fylkeskommune, Ivar Kristiansen, regiondirektør NHO Nordland, fylkesråd Oddleif Olavsen, Liv Hov, leder i yrkesopplæringsnemda (NHO) og fylkesutdanningssjef Tone Vangen. Foto: Trond-Erlend Willassen 

Publisert 23.07.14

Nordland

Det har aldri tidligere vært så mange kontrakter inngått så tidlig, skriver Nordland Fylkeskommune i en pressemelding. 

En forskrift som er ny i år presiserer at søkere på yrkesfaglige utdanningsprogram som ikke blir formidlet til opplæring i bedrift innen 1.september, har rett til å gjennomføre Vg 3 i skole.

Da blir det særlig viktig og tidlig få gjort avtaler om lærlingekontrakter, og det har Opplæringskontorene og svært mange av lærebedriftene i Nordland skjønt, ifølge Fylkeskommunen.

- Derfor ligger vi langt foran skjema når det gjelder formidlede lærlingeplasser, sammenlignet med fjoråret. Det er veldig gledelig, sier fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen (H).

Må ha flere lærebedrifter

Men Olavsen understreker også at jobben med å skaffe nok lærlingeplasser til elevene fra Nordland langt fra er over, tvert imot.

- Nordland trenger gode fagarbeidere og tilgangen på læreplasser er svært vesentlig for muligheten til å utdanne flere av disse. 372 rettselever står uten læreplasser og det er viktig at flere lærebedrifter nå kjenner sin besøkelsestid. Det er viktig at også offentlige institusjoner tar sitt ansvar på dette området, sier Olavsen.

Tilskudd

For å stimulere nye bedrifter til å ta inn lærlinger/lærekandidater kan det gis et stimuleringstilskudd på 50.000 kroner til lærebedrifter som tegner lærekontrakt/opplæringskontrakt for første gang.

Bedriften må søke til fylkeskommunen og for å være kvalifisert må bedriften innen 1.oktober tegne lærekontrakt med oppstart i 2014 for en søker med fra Nordland fylke med ungdomsrett.

Ved stor pågang vil fagområder der det særlig mangler læreplasser bli prioritert.

Samarbeid

Størst utfordringer i forhold til læreplasser har man innen følgende lærefag:

  • 49 rettselever mangler læreplass innenfor helse- og oppvekstfag
  • 46 rettselever mangler læreplass innenfor maritime fag
  • 46 rettselever mangler læreplass som industrimekaniker
  • 34 rettselever mangler læreplass innenfor elektrofag
  • 17 rettselever mangler læreplass innen kjøretøy

- I arbeidet med å skaffe lærebedrifter er det et tett og godt samarbeid mellom Nordland fylkeskommune som skoleeier og NHO.  Vi har en felles interesse knyttet til utdanningen av fagarbeidere. Vi skal sammen jobbe godt fremover for å fremskaffe flere lærlingeplasser, sier Olavsen.