Samarbeid om rekruttering til realfagene

Ellingsen Seafood As og Skrova skole har idag underskrevet Partnerskapsavtale som er direkte relatert til Lektor 2.

Fra venstre: Mona Sjåvik, rektor Skrova skole, Lena Løvberg, lærer, Mette Bolsøy, lærer, Monica Ellingsen, lærer og Ronald Aagard Nilsen, lærer. Foran Aino Ellingsen, kontorsjef Ellingsen Seafood As.

Publisert 14.08.14

Nordland

- Lektor 2 er et prosjekt som er forankret i den nasjonale realfagssatsingen hvor skoler og bedrifter samarbeider for å gi elevene økt læringsutbytte i realfagene, stimulere elevenes interesse for realfag og gi dem økt forståelse for bruken av fagene i arbeidslivet, sier seniorrådgiver i NHO Nordland Liv Ragnhild Hov. Hov er også  Lektor 2-koordinator i Nordland. 

- Skrova skole og Ellingsen Seafood As har i mange år hatt samarbeid koblet til flere forskjellige prosjekt. Lektor 2-prosjektet vil derfor være en videreføring av samarbeidet og vil være direkte koblet mot naturfag og matematikkfaget ved skolen, sier rektor Mona Sjåvik

- Bedriften ønsker å bidra til at flere elever blir interessert i realfag, sier kontorsjef Aino Ellingsen.  Vi ønsker at elevene skal komme ut i bedriften for å se hvordan realfagene brukes i det daglige arbeidet. I tillegg får elevene innsyn i hvilken utdanning de ansatte har og at det faktisk finnes mange jobbmuligheter også hos oss etter endt utdanning.

Begge parter ser frem til et spennende år, med mye realfagsundervisning utenfor klasserommet