Selg mer til det offentlige

Vel 60 deltakere fra små og mellomstore bedrifter (SMB) på Helgeland deltok på innkjøpsseminaret som NHO Nordland arrangerte i Mo i Rana i samarbeid med Mo Industripark AS og Ranaregionen Næringsforening.

Fre venstre: Adm.dir. Arve Ulriksen, Mo Industripark, daglig leder Bjørn Audun Risøy, Kunnskapsparken Helgeland, innkjøpssjef Øystein Nilsen, Bodø kommune, informasjonssjef Ivar Hartviksen, Mo Industripark, regiondir. Ivar Kristiansen og daglig leder Trine Rimer, Rana Næringsforening.

Publisert 24.06.14

Nordland

Målsettingen for konferansen var hvordan vi i fellesskap kan dyktiggjøre små og mellomstore bedrifter i regionen til å selge flere varer og tjenester til offentlig sektor. En målsetting som også kan bidra til å redusere en betydelig handelslekkasje fra Helgeland og Nordland.

Vi hadde invitert Nordland fylkeskommunes innkjøpssjef Hans Jørgen Kibsgaard og Bodø kommunes innkjøpssjef Øystein Nilsen til å berette om hvordan disse to betydelige innkjøps-institusjonene i Nordland organiserer sine innkjøp og i tillegg berette og rådgi hvordan SMB kan komme i posisjon som leverandør til offentlig sektor.

Adm.dir i Mo Industripark AS understreket i sitt innlegg behovet og nødvendigheten av at SMB på Helgeland i større grad etablerer nettverk og utvikler samarbeid for å styrke sin konkurranse-plattform. Han poengterte at samarbeidsevne vil bli et konkurransefortrinn og en vinn-vinn styrke, dersom SMB kan levere flere varer og tjenester lokalt. –Flere arbeidsplasser, økt skatteinngang og mindre handelslekkasje.

Adm. dir. Per Waage i Statens Innkrevingssentral orienterte om sitt selskaps innkjøpspraksis, og ga gode råd på veien til en svært engasjert forsamling.

Både fra NHO Nordlands side, men også fra Mo Industripark og Ranaregionen Næringsforening ble det sterkt anbefalt å følge opp konferansen med at det utvikles og etableres lokalt nettverk for samarbeid slik at lokale leverandører styrker sin posisjon overfor offentlig sektor.

Offentlig sektor er den suverent største innkjøperen i Nordland, og det anslås at offentlig sektor handler inn varer og tjenester for vel 20 milliarder kroner pr. år.

1. amanuensis Erlend Bullvåg ved Handelshøgskolen i Bodø presenterte nye og svært interessante opplysninger om næringsutviklingen på Helgeland.

Over 60 representanter for små og mellomstore bedrifter fulgte Arena konferansen på Campus Helgeland.