Selg mer til offentlig sektor!

NHO Nordland arrangerer i samarbeid med Mo Industripark og Rana Næringsforening en konferanse om det offentliges innkjøp av varer og tjenester.

Publisert 20.05.14

Nordland

Formålet med konferansen er å sette søkelys på offentlige innkjøp med fokus på hvordan gjøre det lettere for små og mellomstore Helgelandsbedrifter å selge varer og tjenester til offentlig sektor.

-Vi har lykkes med å få på plass meget kvalifiserte innledere til konferansen, sier regiondirektør Ivar Kristiansen i NHO Nordland. Han nevner at på foredragslisten står adm.dir Arve Ulriksen ved Mo Industripark, 1. amanuensis Erlend Bullvåg, Handelshøgskolen i Nordland, innkjøpsleder i Nordland Fylkeskommune, Hans Jørgen Kibsgaard, innkjøpssjef Bodø kommune Øystein Nilsen og adm. dir. Per Waage i Statens Innkrevingssentral.

NHO, Mo Industripark og Rana Næringsforening har stor tro på at konferansen kan bidra til større kunnskap og større lokalt fokus på innkjøp, noe som vil bidra til å styrke lokalt næringsliv, flere arbeidsplasser og større skatteinntekter på Helgeland, avslutter Kristiansen.

Konferansen er gratis!