Seminar om endringene i Arbeidsmiljøloven

NHO Nordland i samarbeid med Næringslivets skole inviterer til seminar i Mo i Rana 8. des. om endringene i Arbeidsmiljøloven.

Publisert 10.11.15

Nordland

Det vil bli gjennomgang av alle nye endringene som trådte i kraft 1. juli i år, og kan ha betydning for din virksomhet:

  • Midlertidig ansettelse - endringer i arbeidsmiljøloven.
  • Hvilke muligheter har bedriften etter de nye reglene? 
    - Generell adgang til midlertidig ansettelse i opptil 12 måneder? - Hvilken betydning har kvote- og karantenebestemmelsene?  - - Nærmere om betydningen av fireårs- og treårsregelen.
  • Aldersgrenser – endringer i arbeidsmiljøloven.
  • Hva bør bedriften passe på når aldersgrensen blir 70 eller 72 år?
  • Arbeidstid
    - Endringer i arbeidsmiljøloven åpner for økt fleksibilitet. Det åpnes for å jobbe mer i noen perioder mot kompenserende fri i andre perioder, økte rammer for overtid m.m.

Praktisk informasjon:
Tid:  
8. desember kl. 1200 – 1500
Sted: Scandic Meyergården Hotel, Mo i Rana
Pris:  Medlemmer NHO: kr. 1950,-
           Ikke medlemmer NHO: kr. 2450,-