Stort engasjement på årets tariffseminarer

Det var mange engasjerte deltakere på NHOs tariffseminarer som ble avholdt på Sortland, Bodø og Mo i Rana i begynnelsen av uka.

Fra tariffmøte på Meyergården Hotel, Mo i Rana

Publisert 30.05.14

Nordland

Årets tariffseminarer i Nordland hadde fokus på økonomisk bakgrunn, hovedpunkter i oppgjøret og lokale forhandlinger. 

Deltakerne fikk en god innføring både i økonomien bak årets forhandlinger  og begreper som  overheng og lønnsglidning.   
De fleste av NHOs medlemsbedrifter har flere tariffavtaler å forholde seg til, og de lokale lønnsforhandlingene kan være krevende.  Det har betydning både for bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter, og det er også disse fire kriteriene som er beskrevet i overenskomstene og som skal være styrende for de lokale forhandlingene.  Da er det viktig med en felles gjennomgang og diskusjon med bedrifter i NHO fellesskapet før man starter prosessen i egen bedrift. 

Advokat og deltaker i NHOs sentrale forhandlingsdelegasjon Sigbjørn S. Mygland ledet oss gjennom seminarene på en god og informativ måte.  Han hadde flere gode tips som vi tar med oss inn i de lokale forhandlingene.