Stort engasjement på NHO Nordlands Tariffmøter i år

Advokatene Henrik Munthe fra NHO sentralt og Tore Sellæg fra Norsk Industri foreleste og informerte om årets lønnsoppgjør og om endringene i arbeidsmiljøloven på NHO Nordlands informasjonsmøter 28 og 29. april.

Adv. Tore Sellæg, Norsk Industri, informerer om bakteppet for årets lønnsoppgjør

Publisert 07.05.15

Nordland

Sentralt sto bakgrunnsteppet for lønnsoppgjøret, lokale forhandlinger og de fire kriteriene. I tillegg  arbeidsmiljølovens endringer om midlertidig tilsetting, endringer i arbeidstids-bestemmelsene og i aldersbestemmelsene.  Tilsammen deltok 55 bedrifter med vel 70 deltakere på Sortland, Bodø og Mo i Rana.

Det var stort engasjement og gode diskusjoner.  I tillegg svært gode og informative innlegg fra Vesterålskraft AS v/Anita White Olsen og Fesil Rana Metall AS v/Terje Ditlefsen om hvordan lokale lønnsforhandlinger forberedes og gjennomføres i bedriftene.