Styrebesøk i Brussel

Næringslivet i Nordland er i sterk internasjonal konkurranse. Styret i regionen valgte derfor å besøke EU hovedstaden for å drøfte betydningen av norsk deltakelse i EU arbeidet for å styrke norske næringslivsinteresser.

NHO Nordland på Grand Place. Fra venstre Ivar Kristiansen, Arve Ulriksen , Marianne Bahr Simonsen, Arne Kjell Nyheim og Roger Abrahamsen

Publisert 11.05.15

Nordland, NHO Brussel

Eksporten fra Nordland er dette året forventet å vokse med  5,8 %. Det betyr at fylket vil eksportere for mer enn 25 milliarder kroner. Det meste av dette går til EU. De viktigste eksportområdene for Nordland er sjømat, reiseliv  og  industrivirksomhet innen kjemi, metaller og digitalt.

- Vi har et fremoverlent næringsliv i Nordland som gjør mye bra og vil mye bra. Men som Norges 4.største eksportfylke er vi nødt til å rette blikket mer mot Europa som er vårt desidert største marked og vår hjemmearena. Dette arbeidet ser vi virkelig frem til nå etter noen inspirerende dager hos i NHO Brussel, sier styreleder Arve Ulriksen som til daglig er administrerende direktør i Mo Industripark

EU sine forhandlinger med USA om en ny handelsavtale var et av hovedtemaene i forbindelse med oppholdet i Brussel.

Regiondirektør Ivar Kristiansen understreket følgende: "Når TTIP avtalen kommer på plass, vil den få konsekvenser for Norge. Dette må vi forberede oss på."

Konkurransedyktig næringsliv må baseres på kunnskap. Derfor ønsker også næringslivet i Nordland å utnytte mulighetene for deltakelse i eksempelvis Horizon 2020 enda bedre. Marianne Bahr Simonsen ved regionkontoret leder et nasjonalt nettverk hvor siktemålet er å mobilisere bedrifter til å delta i nettopp Horizon 2020.

Kontoret i Brussel merker en økende interesse for europaarbeid som har betydning for NHO sine medlemsbedrifter.

- For oss her nede er det inspirerende å møte dyktige representanter fra medlemsbedriftene og kollegaer fra regionkontorene. Vi trordet er viktig å knytte tettere bånd gjennom økt involvering i utvikling av rammevilkår i EU som har betydning for norsk næringsliv, sier daglig leder ved NHO Brussel Roald Gulbrandsen

NHO Nordland følger opp europaarbeidet med å arrangere Europakonferanse i Bodø 9. juni