Temadag om differensiert arbeidsgiveravgift

Praktiske problemstillinger knyttet til de nye bestemmelsene for differensiert arbeidsgiveravgift blir belyst på en temadag i Bodø 12. september.

Publisert 28.08.14

Nordland

Med virkning fra og med 1. juli 2014 ble det foretatt store endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Endringen innebærer bl.a. at energisektoren og transportsektoren er klassifisert som såkalt unntatte sektorer, dvs. det er i utgangspunktet ikke anledning til å beregne differensiert arbeidsgiveravgift for bedrifter innenfor disse sektorene.

Program og påmelding, les mer her