Utlysning: Virkemidler for personmobilitet

For partnere i VRI Nordland lyses det nå ut kr. 800 000,- til mobilitetsprosjekter.

Publisert 19.06.15

Nordland

Personmobilitet er et virkemiddel innenfor VRI-programmet som har som formål å styrke samhandlingen mellom næringsliv og kunnskapsinstitusjoner/forskningsmiljø. Personmobilitet skal legge til rette for kunnskapsoverføring ved at forskere og næringslivsaktører får anledning til å delta i hverandres virksomhet. Mobilitetsprosjekter kan ha ulik innretning. Hovedregelen er at mobilitet kan skje fra FoU til næringsliv eller fra næringsliv til FoU.

Søknader sendes via vår portal Regionalforvaltningen.no  

Det kan søkes om mobilitetsprosjekt for:

  • Mobilitet fra FoU til næringsliv
  • Mobilitet fra næringsliv til FoU

Mer informasjon om Mobilitet som virkemiddel, samt retningslinjer finnes på nettsidene til Norges Forskningsråd /VRI:

http://www.forskningsradet.no/prognett-vri/Mobilitet/1253953456914

I tillegg er det slik at:

  • Omsøkte prosjekter bør underbygge ønsket utvikling innenfor innsatsområdene i VRI Nordland og bidra til at prosjektets mål nås.
  • Endelig søknad må ha budsjett som synliggjør hele finansieringen.

Er du usikker på om deres ide/behov faller innenfor mobilitetsvirkemidlet oppfordres du til å ta kontakt med oss for en prat.

Kontaktpersoner:
Prosjektleder VRI Nordland:
Karin Kristensen
Telefon: 756 50 328 / 91137893
E-post:  karin.kristensen@nfk.no / vri@nfk.no

Delprosjekt industri:
Monica Paulsen
Telefon: 470 20 460
E-post: mp@kph.no

Delprosjekt leverandørindustri sjømatnæring:
Robert Eliassen
Telefon: 755 17 360 / 480 68 999
E-post: robert.eliassen@uin.no

Delprosjekt opplevelsesbasert reiseliv:
Karin Marie Antonsen
Telefon: 75411850 / 986 70 603
E-post: kan@nforsk.no