Uttalelse fra Samferdselsforum Nord's årsmøte

Samferdselsforum Nord (tidligere Vegforum Nord) avholdt sitt årsmøte 10. mars i Narvik.

Nyvalgt styre i Samferdselsforum Nord (tidligere Vegforum Nord) valgt på generalforsamlingen i Narvik nylig. Her ser vi fra venstre Ivar Kristiansen, styreleder, NHO Nordland, Ruben Jensen, NESO, Randi Pedersen, MEF, Elling Haukebøe, NLF, Synnøve Søndergård, LO Troms, Birger Haugland, BNL og daglig leder Stig Kjærvik.

Publisert 18.03.15

Nordland