Ringer i vannet

Ringer i Vannet er en rekrutteringsstrategi i regi av NHO. Målet er å få personer, som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber. Virkemiddelet er å koble attføringsbedrifter og andre NHO-bedrifter gjennom rekrutteringsavtaler.

Publisert 28.10.13

Nordland

Medlemsbedriftene i NHO blir ofte kontaktet av attføringsbedrifter, NAV og andre som ønsker å få plass til praksiskandidater og utplasseringer. Nå gjennomfører NHO prosjektet Ringer i vannet for å sette dette i system. Landets 110 attføringsbedrifter er medlemmer av NHO. Hvert år er nærmere 35.000 personer innom attføringsbedriftene for kvalifisering og arbeidstrening. Med attføringsbedriftenes kompetanse på oppfølging av disse kandidatene mener vi dette utgjør et interessant og viktig rekrutteringsgrunnlag for bedrifter i mange bransjer. Derfor oppfordrer vi NHOs medlemsbedrifter til å inngå rekrutteringsavtale med attføringsbedrifter.   Trygg rekruttering  Bedriftene vil få en trygg rekruttering av kompetent arbeidskraft. Gjennom kartlegging utført av en attføringsbedrift vil NHO-bedriftene få nye arbeidstakere som er egnet for nettopp deres virksomhet. Profesjonell utvelgelse og prekvalifisering av kandidater vil gi raskere produktivitet. NHOs medlemsbedrifter kan bli kjent med kandidatene i en praksisperiode. I denne praksisperioden har medlemsbedriftene ikke arbeidsgiveransvar for kandidaten, og skulle det mot formodning ikke fungere kan en bestemme seg for å avslutte praksisforholdet på dagen uten at det utgjør merarbeid. Vedkommende vil i de fleste tilfelle være på Arbeidsavklaringspenger(AAP) og bedriften vil ikke ha lønnsutgifter i praksisperioden.   Vinn-vinn-situasjon  På grunnlag av dialog med bedriftene i NHO har attføringsbedriftene utviklet et metodehefte for hva som skal til av bistand og tilpasning for at slike praksisopphold skal kunne skje på en måte som gir minimal belastning for din bedrift. Bedre treffsikkerhet ved utvelgelse av kandidater, bedre veiledning og oppfølging og et høyere servicenivå fra personalkonsulentene i attføringsbedriftene gjør at dette blir en reell rekrutteringsplattform. En vinn-vinn-situasjon for alle parter.    Merverdi Samarbeid med attføringsbedriften kan også gi merverdi i form av bistand til oppfølging av langtidssykmeldte, intern attføring, rådgiving og veiledning i forhold til IA-arbeidet. Gjennom Ringer i Vannet kan nettopp din bedrift vise samfunnsansvar, og få nye medarbeidere på en trygg og forutsigbar måte på kjøpet.    Prosjektet Ringer i vannet er forankret i NHOs landsforening, NHO Service. Det er åpent for bedrifter i alle bransjer. NHO står bak prosjektet. NHOs regionforeninger kan hjelpe til med å knytte kontakt med attføringsbedrifter i regionen. Regionforeningene er bredt engasjert i oppfølgingen av prosjektet.    Hvis din virksomhet ønsker å vite mere om "Ringer i Vannet" kan du kontakte:  ringerivannet.org 
Prosjektleder Rune J. Kvarme  Telefon: 41540353
Kontaktperson NHO Nordland: Anders Paulsen