Horisont 2020

Det er nå etablert et eget kontor med ansvar for å sikre økt bedrifts- og kommunaldeltakelse fra Nordland i EUs nye rammeprogram; Horisont 2020.

Publisert 02.07.15

Nordland

Nordland Fylkeskommune og NHO Nordland mener dette kan være med på å øke graden av innovasjon og utvikling av næringslivet i fyket og skal være med på å sikre og styrke Nordlands posisjon både ute og hjemme.

Horisont 2020 er verdens størst forskningsprogram med over 70 milliarder euro i potten. - Disse midlene er også tilgjengelig for norske bedrifter og vi må sørge for at Nordland posisjonerer seg og er med på utviklingen, sier prosjektleder Marianne Bahr Simonsen. Horisont 2020 skal bidra til å løse de største fellesutfordringene som innbyggerne i EU og resten av verden står ovenfor. Målet er å løse disse utfordringene gjennom forskning og utvikling i særklasse.

Hun gleder seg til å ta fatt på arbeidet og utfordringene som ligger i dette. - Det er ikke naturligvis forskning og utvikling som står høyest på dagsordenen til bedriftene og kommunale foretak i Nordland sier hun, men i motsetning til tidligere og lignende program som har kommet fra EU er dette rammeprogrammet mer rettet mot næringslivet og da spesielt små og mellomstore bedrifter som kjennetegner nettopp næringslivet i Nordland.

- Det er bedriftene som nå skal sitte i førersetet i EU prosjekter og vi har mange virkemidler som kan hjelpe de på veien, sier Marianne Bahr Simonsen. Hun oppfordrer alle som kan tenke seg tilgang til internasjonal kunnskap, ekspertise, investormiljø og nettverk, og ikke minst finansiering fra EU, til å ta kontakt med henne så skal hun hjelpe de i gang.

Kontakt Marianne Bahr Simonsen, tlf. +47 93450021, email: marianne.bahr.simonsen@nho.no