Program

tirsdag 1. apr. 2014
Tid Foredrag/foreleser Sted
08:30 - 09:00 Registrering med kaffe og frokost Gustav Vigeland Gustav Vigeland
09:00 - 09:50 Velkommen ved regiondirektør Nina Solli Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Oslo

Hva er læringslivet?   Hvordan er linjene mellom utdanning og arbeid? Adm. dir. NHO Kristin Skogen Lund

Hvilke sammenhenger er det mellom skoleresultater og yrkesdeltakelse? Hva skjer i de tidligste årene av læringslivet? Professor i økonomi UiS Mari Rege

Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Oslo
09:50 - 10:10 Pause
10:10 - 11:20 Innovasjon i skolen

Innovasjon i skolen; vil IKT endre måten vi lærer på? Investor og entreprenør Rolf Assev

Visjoner for skolen i Oslo og Akershus.  Hvordan kan næringslivet bidra? Fylkesordfører Anette Solli og utdanningsbyråd i Oslo Anniken Hauglie

Læringslivet i bedriften - kan mobiltelefonen endre måten vi lærer på? Daglig leder i mYouTime Gunnar Østgaard

11:20 - 11:30 Pauseservering fra lærlinger i Fursetgruppens restauranter
11:30 - 12:00 Samarbeid elev bedrift

Ungt Entreprenørskap arbeider for samarbeid mellom skole og næringsliv. Elever ved Kastellet skole og Shell presenterer sitt oppdrag og løsning på dette fra TeknoVisjon i januar.

Avslutning og utdeling av Nyskapingsprisen i Oslo og Akershus Regiondirektør Nina Solli og juryforman Tom Lindberg

12:00 - 12:20 Lunsj