Abelia Open 2016

I 2030 er oljeeksporten halvert. Det spiller ingen rolle lenger.

Abelias årskonferanse "Abelia Open" tegner et positivt fremtidsbilde. Vi ønsker å trekke frem de enorme muligheter som ligger i norsk kunnskaps- og teknologinæring. Derfor har vi invitert lederne i noen av Norges ledende virksomheter og våre fremste folkevalgte til å diskutere omstillingen frem mot 2030.

Les om årets tema og meld deg på.