Nye slagkraftige bykommuner

Vi trenger nye slagkraftige bykommuner. NHO mener kommunegrensene må avgjøres utfra hvor folk bor og jobber. NHO Oslo og Akershus foreslår 4 storkommuner i Akershus.

Slik mener NHO Oslo og Akershus at fire storkommuner i Akershus kan se ut.

Publisert 02.02.15

Årskonferanse

- Vi må skape nye slagkraftige bykommuner alle steder i landet der byer og omland har vokst sammen til felles bo- og arbeidsmarkedsregioner, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.- Vi vil slå sammen kommuner – hvis det leder til bedre sammenheng i politikk og planlegging, sterkere fagmiljøer og bedre tjenester.

- Næringslivet bryr seg ikke om grenser. De bryr seg om effektivitet, arbeidskraft og markeder, sier Skogen Lund.

Les mer: Færre og større kommuner

Færre og større kommuner
I dag er det 428 kommuner i Norge, og kommunestrukturen har stort sett vært uendret siden 60-tallet. Samtidig har oppgavene økt i omfang, spesialiseringsgrad og kompleksitet.

- NHO mener at det som må gjøres er å la bo- og arbeidsmarkedsregioner utgjøre det geografiske grunnprinsipp i kommunereformen, fortsetter Skogen Lund. Norge kan bestå av rundt 100 kommuner.

Slik vil NHO lage nye bykommuner (nrk.no)

Les mer:
Professor Jørn Rattsø - En vellykket byvekst vil være avgjørende for fremtidig vekst i Norge.

NHO - 10 gode grunner til færre og større kommuner