Osloregionens samferdselsutfordringer

Osloregionen står overfor store samferdselsutfordringer de kommende år.

Samferdselsutfordringer - NHO Oslo og Akershus Årskonferanse

Publisert 04.03.15

Oslo og Akershus, Årskonferanse

Allerede i dag opplever vi betydelige utfordringer i forhold til samferdsel og transport, sier styreleder i NHO Transport Oslo
og Akershus, Atle Rønning. Til tross for betydelige investeringer de senere årene er kapasiteten i kollektivtransporten nærmest sprengt, se video.