NHO Oslo og Akershus årskonferanse

Vi har gleden av å invitere deg til NHO Oslo og Akershus årskonferanse 6. mars på Næringslivets hus, på Majorstua i Oslo. Når dagens 15-åringer fyller 40, kan Norges befolkning nærme seg 7 millioner mennesker. Dette gir oss unike muligheter, men det krever også omstilling.

Publisert 19.01.15

Årskonferanse

Norges befolkning vokser svært raskt
Norge vokser og må bygges om til 2040. Når dagens 15-åringer er 40 er Norges befolkning rundt 7 millioner. Med de rette grepene i dag vil befolkningsveksten kunne sikre landet vårt økt kompetanse og tilgang på arbeidskraft. Dette vil styrke Norge og norsk konkurranseevne fremover. For å lykkes må mye endres. Veier og kollektivtransport må forbedres og forvaltningsstruktur forenkles. Vi må skape velfungerende, miljøvennlige byer og attraktive næringsregioner. Det krever mer langsiktige planer og økt tempo i gjennomføringen. Slik kan vi møte både pressutfordringene i byer og sentrale regioner og samtidig øke attraktiviteten for regioner som sliter med stagnasjon.

Fortsatt kraftig urbanisering
Stadig flere bor og arbeider i byer og sentrale områder, og Oslo og Akershus kan oppleve en befolkningsvekst på mer enn en halv million nye innbyggere. Presset merkes både på transport- og boligbehov. Med de rette beslutningene vil befolkningsveksten kunne sikre Norge økt tilgang på arbeidskraft og bedre utnyttelse av kompetansen i arbeidslivet. Dette vil styrke Norges og norsk næringslivs konkurranseevne fremover.

Mange utfordringer
 For å lykkes må imidlertid mye endres. Utfordringene må møtes med gode løsninger og riktige prioriteringer:

 • Veier, kollektivtransport og offentlig infrastruktur som skoler bygges ut og forbedres.

• Forenkle forvaltningsstruktur med færre og sterkere kommuner.

 • Skape velfungerende, miljøvennlige byer og attraktive næringsregioner. 

Dette angår oss alle, og arbeidet må begynne nå. 

NHO mener (digitalt politikkdokument)

NHOs 7 forslag frem mot 2040

 1.       Doble kapasiteten i kollektivtilbudet i rushtiden

2.       700 000 nye boliger trengs for å holde tritt med befolkningsveksten

3.       Nullutslipp fra landbasert transport i 2040

4.       Ett land med 100 kommuner, der ett byområde = én kommune

5.       Ett statsbudsjett til investeringer i vei og jernbane

6.       Økte investeringer i vei og bane må tas ut i form av effektivisering av annen offentlig infrastruktur.

7.       Halver planleggingstiden for å bygge vei og bane fra ti til fem år

 

 I media:

Aftenposten - Dette må skje for at Oslo og Akershus skal takle befolkningsveksten