Beredskap i praksis

Byrådet sikret nylig sentrumsgatene med hindringer som skal forebygge bilbasert terrorisme. Vi samler de fremste autoritetene på beredskap for å høre om dagens trusselbilde. De gir oss praktiske råd om beredskap.

Sikkerhet Oslo Sentrum Fotograf: OHF

Bedrifter på gateplan i Oslo har et særegent risikobilde.

• Vet alle ansatte hva de skal gjøre hvis noe uønsket skjer?
• Hvordan kan vi være best mulig forberedt? 
• Hva bør vi øve på?

De som redder flest liv i kritiske situasjoner er vanlige mennesker som reagerer riktig i situasjonen. Den første tiden, før nødetater er på plass, kan være kritisk. Øvelse gir trygghet!

PROGRAM

8.15 Innledning
Christina Rooth, Politiinspektør og næringslivskontakt for Oslo politidistrikt

8.20 Dagens trusselbilde.
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Sammen er vi forberedt
Anne Rygh Pedersen, Avdelingsdirektør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

 8.50 Politiets rolle og råd til næringsdrivende v/ Martin Strand, Stabssjef Oslo politidistrikt
Det er en stor fordel å tenke igjennom og være forberedt på forskjellige hendelser. Situasjoner er forskjellige, og politiet kan ikke alltid gi konkrete råd.

Eksempler på forskjellige hendelser og scenarier v/ Thor Langli, innsatsleder Oslo politidistrikt.
Praktiske råd og oppfordringer til virksomheter i sentrum.

Hva skjer ved Oslo politidistrikt når ulike hendelser inntreffer. Om hvilke tiltak politiet iverksetter, og hva de ønsker de av andre.
Runar Skarnes, seksjonssjef for operasjonssentralen Oslo politidistrikt

9.25 Hva kan du forvente av en vekter?
Om hvilken kompetanse vektere besitter, og om hva som skjer ved en større hendelse.
Runar Karlsen, Fagsjef for sikkerhetsbransjen i NHO Service og Handel

9.35 Virksomhetenes nytte av å implementere gode risikoreduserende tiltak. Tips og triks.
Anette Tinglum, seniorrådgiver Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR)

9.45 Oslo kommunes samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid.
Hva har kommunen gjort og hva gjør de videre?
Osman Ibrahim, Avdelingssjef for strategi og utvikling, Beredskapsetaten Oslo kommune

10.05 – 10.10 Avslutning og oppsummering.
Christina Rooth

Møtet arrangeres av  Oslo politidistriktOslo Handelsstands
Forening
 og NHO Oslo og Akershus.

Vi møtes i Næringslivets Hus i Middelthuns gate 27
Det serveres en enkel frokost kl 08.00, før møtet starter kl 08.15.

Kontakt oss

Ingvild Eriksen Stehl

Seniorrådgiver

NHO Oslo og Akershus

ingvild.eriksen.stehl@nho.no
Mobil
45208347