BEST-konferansen 2018

Best på næringsutvikling- i et internasjonalt perspektiv, det er temaet for årets konferanse der næringsliv og politikk møtes.

BEST-konferansen 2018 Fotograf: Illustrasjon

BEST-konferansen er en årlig møteplass arrangert av samarbeidsalliansen Osloregionen og NHO Oslo og Akershus. Målsettingen med konferansene er å diskutere hvordan vi kan gjøre en av verdens beste regioner enda bedre. Da må vi:

  • Tiltrekke oss og utvikle spennende bedrifter, gründere og kunnskapsrike mennesker.
  • Gjøre regionen bedre og mer attraktiv; både for næringsaktørene og for regionens innbyggere
  • Skaffe regionen større oppmerksomhet internasjonalt, ved å formidle regionens styrker på en mer samordnet måte