Det skal være enkelt å være seriøs

Kampen for en seriøs byggenæring fortsetter.

En bro bygges. Fotograf: iStockPhoto

Program for dagen
1. Hvordan jobber vi for å få politisk gjennomslag for medlemmene – NHO Oslo og Akershus ved Nina Solli
2. Medlemstjenester som er nyttige for en byggmesterbedrift – NHO ved Heike Kristine Bentsen
3. Arbeidet mot arbeidslivskriminaliteten på våre byggeplasser - Koordinator a-krimsenter Oslo, Bjørn Marhaug
4. Seriøsitetsarbeid i egen forening – markedstilgang og rekruttering – Byggmesterforbundet Oslo og Akerhus ved Harald Hansen