Digital21 - bedriftenes innspill til regjeringen

Hvordan kan man styrke næringslivets evne og mulighet til å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen? Bedriftene inviteres til å komme med sine innspill til utvalget som skal se på dette. Bli med å påvirk utviklingen!

Fotograf: iStock

Digital21 skal gi råd og anbefalinger til regjeringen om hva som må til for at næringslivet skal lykkes med digitaliseringen.

Strategien skal være bred og samlet på tvers av ulike næringer og kompetansemiljøer og vil dekke et bredt spekter av anbefalinger med både kort og lang tidshorisont som for eksempel kompetanseutvikling, prioritering av forskning og utvikling, infrastruktur og offentlig rammeverk.

Målet er å sette norsk næringsliv bedre i stand til å kunne møte utfordringer og utnytte muligheter som følger av økt digitalisering gjennom å utvikle og utnytte kompetanse og teknologi.

Hvorfor innspillmøte?
Digital21 ønsker å komme tett på næringslivet i hele landet. Utvalget vil høre næringslivets egne vurderinger, hva de er opptatt av, hvordan de ser på digitalisering og ta med seg bedriftenes forslag til myndighetene. Det arrangeres derfor innspillsmøter i hele landet.

Innspillmøtene er en viktig del av arbeidet til Digital21. Innspillene skal sorteres og etterhvert legges fram for regjeringen.

Kontakt oss

Ingvild Eriksen Stehl

Seniorrådgiver

NHO Oslo og Akershus

ingvild.eriksen.stehl@nho.no
Telefon
45208347