Hva kan det offentlige gjøre for at din bedrift lykkes med digitaliseringen?

1. mars 2018 inviterer vi deg som er bedriftsleder til Næringslivets Hus for å gi dine anbefalinger til regjeringen.

Fotograf: iStock

Du møter Digital21 – et regjeringsoppnevnt utvalg som ønsker innspill fra næringslivet om hvordan myndigheten kan legge bedre til rette for at bedriftene skal kunne utnytte muligheten som ligger i digitaliseringen.

 • Hvilken kompetanse er nødvendig?
 • Hvilken innretning bør forskningen ha?
 • Hvilke reguleringer hindrer endring?
 • Er dagens teknologiske infrastruktur god nok?

Digital 21 ønsker å høre dine meninger, hva du er opptatt av og hvordan du ser på digitalisering. Møtene vil bli gjennomført med en kort plenumssesjon før det blir diskusjon i grupper. I tillegg til å gi dine innspill er dette en gylden anledning til å diskutere digitalisering med andre bedriftsledere i andre bransjer. Det kan gi nyttige impulser som du kan ta med tilbake til egen virksomhet.

Program:

 • 0830     Velkommen
  v/ Lise Randeberg, President i Tekna og medlem i styringsgruppen

 • 0835     Om Digital21 og hva vi skal oppnå «landet rundt»                
  v/ Trond Moengen, Sekretariatsleder Digital21

 • 0850     Bedrifter som endrer sin virksomhet og skaper ny virksomhet i det digitale skiftet

  • Bruk av digitale løsninger i en bransjeendring 
   v/ Bertel O Steen, Anders Rikter, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt
  • Ønsker kundene seg egentlig mer teknologi?
   v/ DNB, Kristoffer Krogh Eide, Head of Brand Experience
  • «Born digital» - ny forretning med blanke ark
   v/ AIMS Innovation, Ivar Sagemo, daglig leder                                         

0950 Parallellesjoner for å få innspill og anbefalinger fra næringslivet:  

 • Parallellsesjon A: Digitalisering for å styrke virksomhetens konkurranseevne
 • Parallellsesjon B: Digitalt entreprenørskap
 • Parallellsejson C: Forskning, kompetanse, kommersialisering
 • Parallellsesjon D: Offentlig – privat «partnerskap» for digitalisert næringsliv

Kl. 1130 Oppsummering i plenum med lunsj 
Kl. 1200 Avslutning

 

I september 2018 skal utvalget legge frem anbefalinger på tvers av ulike næringer og kompetansemiljøer for regjeringen. Strategien vil dekke et bredt spekter av anbefalinger med både kort og lang tidshorisont. Målet er å sette norsk næringsliv bedre i stand til å kunne møte utfordringer og utnytte muligheter som følger av økt digitalisering gjennom å utvikle og utnytte kompetanse og teknologi.

For mer informasjon og program se her.

Meld deg på og bli med å påvirke utviklingen!

Kontakt oss

Ingvild Eriksen Stehl

Seniorrådgiver

NHO Oslo og Akershus

ingvild.eriksen.stehl@nho.no
Mobil
45208347