Eierskapskonferansen 2018

Verdien av arbeid er enorm, både for enkeltmennesket, bedriftene og samfunnet som helhet. Derfor trenger Norge bedrifter som skaper verdier og bevarer arbeidsplasser. Private eiere spiller en nøkkelrolle i dette.

#120 Fotograf: FOTOGRAF STIAN BROCH

Over åtti prosent av norske bedrifter eies av privatpersoner, og de finnes over hele landet. De privateide bedriftene står for over femti prosent av sysselsettingen i næringslivet.

På Eierskapskonferansen vil vi vise hvor betydningsfullt det private eierskapet er og drøfte hvordan vi best legger til rette for at det skapes verdier i norske bedrifter – i dag og i fremtiden.

Bli med på eierskapskonferansen med spennende faglig påfyll, interessante nettverk og politiske diskusjoner.

Vi starter med lunsj kl. 11.00, deretter blir det faglig program og konferansen avsluttes med middag kl. 18.30.

Du møter bl.a.:

  • Torbjørn Røe Isaksen, Næringsminister
  • Bedriftseiere: Heine Wang (Nokas), Arthur Brunvoll (Brunvoll AS), Inger- Marie Sperre (Brødrene Sperre AS), Christian Ringnes, Atle Halstensen og Karianne Jæger (Scenekvelder AS)
  • Sentrale politikere fra flere partier
  • Kristin Skogen Lund – Administrerende direktør i NHO
  • Harald Solberg, Administrerende direktør i Norges Rederiforbund
  • Sigbjørn Aanes, Statssekretær for Erna Solberg fram til desember 2017
  • John Giverholt, Ferd og medlem av regjeringens kapitalutvalg
  • Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO

Har du spørsmål ta kontakt med Tone Knutsen

Vennlig hilsen
Heine Wang, Leder av NHOs Eierforum
Kristin Skogen Lund, adm. direktør, NHO