Når endring er «normalen»: Hvilken rolle bør HR spille i bedriftens strategiprosess?

Omstilling, innovasjon og digitalisering betegner et arbeidsliv i endring. Endring er blitt «normalen». Bedrifter, deler av virksomheter og menneskene blir berørt i ulike grad. Men har bedriftene evne til å møte de endringene som kommer?

#120 Fotograf: Ingvild Eriksen

Thor-Philip Hauge er dagens foredragsholder. Han vil gi konkrete tips og råd og tar utgangspunkt i følgende spørsmål:

  • Hvilken rolle kan HR spille når organisasjonens strategi utformes?
  • Hva er det naturlig at bedriftens leder krever av HR i strategiprosessen?
  • Hvilke krav er det hensiktsmessig at HR stiller til ledelsen for at de kan tilføre reell verdi?

Det vil bli god tid til å stille spørsmål og diskutere problemstillingene på tvers av bedrifter og bransjer.

Thor-Philip Hauge er konsulent og har blant annet bakgrunn som HR-direktør fra NHO og Telenor. Han er utdannet cand.polit. med hovedfag i pedagogikk.

Kontakt oss

Ingvild Eriksen Stehl

Seniorrådgiver

NHO Oslo og Akershus

ingvild.eriksen.stehl@nho.no
Telefon
45208347