Hvilken rolle skal HR spille i bedriftens strategiarbeid?

#120 Fotograf: Ingvild Eriksen

Thor-Philip Hauge som foreleste på vår nettverskfrokost 4. april om effektive ledergrupper er dagens foreleser. Tilbakemeldingene fra dette møtet var svært gode og vi gleder oss til å høre Thor-Philip igjen.

Mer informasjon kommer når vi har alt klart!

Har du spørsmål, ta kontakt med Ingvild E. Stehl.

Nettverksfrokost: 6 tips til effektive ledergrupper

Samfunn og arbeidsliv endres raskt, men reflekteres dette i måten ledergrupper arbeider på? Hvordan vektes strategisk fokus mot operasjonelt fokus? I hvilken grad evner ledergruppen både å håndtere sitt «indre liv» (organisasjonen, styret, relasjonene seg i mellom) og deres «ytre liv» (fokus på kunden, samfunn, regulatører, andre interessenter)?

Kontakt oss

Ingvild Eriksen Stehl

Seniorrådgiver

NHO Oslo og Akershus

ingvild.eriksen.stehl@nho.no
Telefon
45208347