Nettverksfrokost - Bilfritt byliv: hva betyr det for bedriftene?

Bilfritt byliv nærer seg. 1. juni går startskuddet for første fase, hvor gateparkering innenfor Ring 1 fjernes. Hvilke konsekvenser får dette for næringslivet i byen? Hva er planene for det videre arbeidet og de neste fasene? Hvordan kan næringslivet være med å påvirke utviklingen?

Denne morgenen får du: 

  • Hvorfor Bilfritt byliv?
  • Praktisk gjennomføring av Bilfritt byliv
  • Hvilket mulighetsrom gir Bilfritt byliv bedriftene?
  • Hvilke muligheter gir Bilfritt byliv næringslivet?
  • Hvilke utfordringer gir Bilfritt byliv næringslivet?
  • Veien videre?
  • Hva kan bedriftene forvente fremover?

Hanna Macussen, byråd for byutvikling i Oslo Kommune deltar i møtet sammen med prosjektdirektør Hans Edvardsen. Nina Solli, regiondirektør i NHO Oslo og Akershus ønsker velkommen og leder programmet denne morgenen.

Det er satt av tid til workshop og diskusjon. Byråd Hanna Marcussen og prosjektdirektør Hans Edvardsen svarer på sprørsmål fra deltakerne.

Dette er din mulighet som bedriftsleder til å engasjere deg og bli hørt!

Kontakt oss

Ingvild Eriksen Stehl

Seniorrådgiver

NHO Oslo og Akershus

ingvild.eriksen.stehl@nho.no
Telefon
45208347